?

Log in

No account? Create an account
Nerwic mafê penaberiyê da Şêx Murşidê Xeznewî - Добро пожаловать в Курдистан [entries|archive|friends|userinfo]
L_Rayden

[ website | Kurdish Online Group ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nerwic mafê penaberiyê da Şêx Murşidê Xeznewî [Nov. 28th, 2006|10:41 pm]
L_Rayden
[Tags|, , , , , , ]


Nerwic mafê penaberiyê da Şêx Murşidê XeznewîŞêx Murşidê Xeznewî (aliyê rastê) ligel birayê xwe Şêx Murad
OSLO (amude.com) - Şêx Murşidê Xeznewî do giha Oslo paytexta Nerwicê. Hikumeta Nerwicê mafê penaberiyê daye wî û ew do gihand welatê xwe. Kurê Şêx Meeşuqê Xeznewî di hefteyên dawî jiyana xwe li Urdunê derbas dikir. Wî digot ku li Suriyê biryara girtina wî derketiye. Bavê wî Şêx Meeşuqê Xeznewî di 10.05.2005ê de ji aliyê hêzên ewlekariya surî ve hatibû girtin û piştî demekê mirî hatibû dîtin. Şêx Murşid rêjîma Suriyê bi kujtina bavê xwe gunehkar dike. Hêjayî gotinê ye, ku sekretêrê Partiya Azadî ya Kurd li Suriyê Xeyridîn Murad jî li Nerwicê mafê penaberiyê stendiye. Ev demek dirêj e ku ew li wê derê ligel malbata xwe dijî. 
linkReply